Programmet for 2023 på Henie Onstad

Store internasjonale kunstnernavn og den andre utgaven av New Visions, triennalen for fotografi og nye medier.…